Tagged: dễ thương

Bé Rooney dễ thương, trẻ em dễ thương 0

Bé Rooney dễ thương

Tên của bé là Lâm Quang Khánh, sinh ngày 21/2/2012 và nick name là Rooney. Bộ ảnh này là bé tham gia cuộc thi ảnh do báo Ngôi Sao tổ chức. Nguồn: 1