Tui Thích

Chia sẻ và cùng khám phá những điều thú vị

Những hình xăm 3D tuyệt đẹp

Yomico Moreno, nghệ sĩ xăm mình người Venezuela đã bắt đầu quan tâm đến những hình xăm từ khi 14 tuổi, và kể từ đó đã cống hiến cuộc đời mình cho môn nghệ thuật này. Ông nói rằng phong cách yêu thích của mình là chủ nghĩa hiện thực bởi vì đó là những gì thách thức nhất.

Website: www.yomicoart.com
Facebook: https://www.facebook.com/Yomicoart

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Hình xăm tattoo 3d

Author

Son Nguyen
Yêu cái đẹp và thích những điều thú vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>